Om oss

Organisasjonsnummer: 9974.13598


Bankkontonr. for de som ønsker å bidra til vår drift: 1503.24.46318


Nasjonal støttegruppe etter 22.juli hendelsene
E-post:
 


Styrets sammensetning er:
 
Leder: Ingrid Kragh Swang - 992 75 553 -

Nestleder: Niclas Tokerud

Kasserer: Caroline Bækkelund Hauge

Ungdomskontakt: Håkon Boman

Styremedlem: Anette Kristiansen